Robots i enginyers

Robots i enginyers
Autor: Gessamí Deu Ruiz

Participants: Entre 20 i 60 (dividits en subgrups de 5-8 infants)


Edats:
Mitjans (9 - 11 anys)


Espai: Un camp de joc gran, preferiblement exterior, tot i que no és imprescindible.


Durada: Entre 15 i 30 minuts, segons els torns que fem.

Descripció:
Els infants actuaran com si fossin robots mentre un d’ells fa d’enginyer i ha de procurar que no se li perdi cap robot.

Objectius

Objectius per als monitors/es:

  • Potenciar la cohesió de grup.
  • Fomentar l’enginy i la coordinació. 

Objectius per als infants o joves:

  • Idear el moviment i el so d’un robot.
  • Desenvolupar la psicomotricitat gruixuda.
  • Treballar en equip.
  • Millorar la capacitat de concentració i coordinació.

Material necessari

  • No se’n necessita.

Introducció

El món dels robots acostuma a interessar molt als infants de certes edats. En aquest joc actuaran com si fossin robots i un d’ells els haurà de controlar per evitar que surtin de l’espai de joc.

Desenvolupament

Dividirem el grup d’infants en equips d’uns 5-8 membres, que representaran un grup de robots amb un moviment i un so exclusiu que ells mateixos hauran de decidir. També han de decidir quina persona de cada grup actuarà com a enginyer. Després, els que fan d’enginyers es col·locaran al centre del camp i els monitors repartiran a tots els que fan de robots per tot l’espai procurant que els que són d’un mateix equip no quedin massa junts. Quan comenci el joc, els robots hauran d’avançar endavant fent el so i moviment del seu equip, no podran caminar de costat ni cap enrere. Si un robot es troba amb un obstacle (vorera, paret, un altre robot del mateix o d’un altre equip) es queda aturat fent el so i el moviment però sense avançar. Els enginyers han d’anar desplaçant-se pel camp de joc girant als robots del seu equip que s’hagin quedat aturats de manera que es puguin seguir desplaçant. També poden girar als robots quan estan a punt de quedar bloquejats. 

Quan ja faci una estona que dura el joc, podem tornar-lo a repetir canviant el so i el moviment, així com la persona que fa d’enginyer. 

Podem introduir una variant en la que l’enginyer hagi d’aconseguir que tots els seus robots es concentrin en un punt de camp de joc. En aquest cas guanyaria l’equip que ho aconsegueixi abans.

Avaluació

Un cop haguem fet el joc unes quantes vegades, preguntarem als infants com s’han sentit fent de robots i com s’han sentit fent d’enginyers. Normalment, quan fan d’enginyers s’estressen molt ja que han d’estar pendents de molts robots a l’hora. Ens pot servir per reflexionar sobre la responsabilitat.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: