El semàfor dels tweets

El semàfor dels tweets
Autor: Sergi Guiu

Participants: Com més millor. A partir de 14 anys.


Edats:
Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys)


Espai: Una sala o espai obert amb espai suficient per dividir-nos per grups.


Durada: Entre 30 i 45 minuts.

Descripció:
En aquesta dinàmica analitzarem un conjunt de piulades sobre diferents notícies i haurem de valorar el seu grau informatiu i de credibilitat.

Objectius

Objectius per als monitors/es:

 • Fomentar la participació i motivació entre els joves.
 • Ser capaç de moderar el debat final de la dinàmica.
 • Cohesionar el grup de joves. 

Objectius per als infants o joves:

 • Potenciar l’esperit crític vers les xarxes socials.
 • Descobrir que la informació de les xarxes pot estar molt manipulada.
 • Millorar la presa de decisions.
 • Reflexionar sobre la pròpia conducta.
 • Millorar l’expressió oral i escrita.

Material necessari

 • Cartolines vermelles, taronges i verdes
 • Folis
 • Llapis
 • Cola

Introducció

En aquesta dinàmica pretenem fomentar l’esperit crític vers les xarxes socials decidint el grau de credibilitat, informació i veracitat, de diferents tuits referents a diverses notícies. Primer, dividirem els joves en grups de tres. A cada grup li donarem una cartolina dinA4 vermella, una taronja i una verda. Un cop estigui tot repartit, el monitor llegirà dues notícies reals.

Desenvolupament

Un cop llegides, els diferents grups hauran d’inventar-se 6 tuits que enganxaran a les diferents cartolines depenent del grau de credibilitat, informació i veracitat que li donen. A cada cartolina hi han d’anar 2 tuits diferents, un de cada notícia llegida, entenent que la vermella representa els tuits “dolents”, la taronja els tuits “a la corda fluixa” i la verda, aquells tuits que considerem adequats dins del món de la comunicació i la informació.

Avaluació

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: