Sentir i pensar

Sentir i pensar
Autor: Ana María Rodríguez (publicat a la revista Estris 180)

Participants: Tants com es vulguin


Edats:
Petits (4 - 8 anys) - Mitjans (9 - 11 anys)


Espai: Interior / exterior


Durada: 15 - 20 minuts per dinàmica

Descripció:
Pretenem potenciar els quatre pilars de la intel·ligència emocional: autoestima, autocontrol, assertivitat i empatia.

Objectius

  • Potenciar en els nens les capacitats pròpies de la intel·ligència emocional.
  • Fer conscient el benestar que procura fer servir aquestes capacitats.
  • Millorar les relacions inter i intrapersonals dels membres del grup.

Material necessari

  • No es necessita cap tipus de material

Introducció

La intel·ligència emocional és la capacitat d’establir contacte amb els propis sentiments i els dels altres, diferenciar-los i aprofitar aquest coneixement per orientar la conducta. Aquí, conduirem les emocions, ens valorarem, respectarem a tothom i a nosaltres mateixos i ens posarem al lloc dels altres.

Desenvolupament

Autocontrol: Farem servir la imaginació com a eina de joc. Portem al present, imaginant, un moment agradable (per exemple, un dia de platja, un dia d’excursió, un dia al camp, etc.) guiats pel monitor que anirà dient en veu alta: “Tanquem els ulls i imaginem que caminem, que obrim la porta i sortim al carrer, agafem l’autobús, de camí a la platja anem veient…”. 

Autoestima: Els participants es posen en rotllana. Anirà sortint cada cop, en ordre, una persona al centre de la rotllana i l’haurem d’omplir d’elogis reals, durant un minut. Tothom li ha de dir alguna cosa positiva. 

Asertivitat: Plantegem situacions amb conductes oposades (per exemple, dos nens jugant i dos barallant-se, etc.) i els demanem que argumentin de manera positiva quina opció és millor. “És millor jugar que barallar-se perquè…”. 

Empatia: Un participant representa quelcom sense fer servir paraules (per exemple, un ofici, un objecte, una acció, una emoció, etc.) i la resta del grup ha d’endevinar què ens vol dir. Qui ho endevina surt a dramatitzar.

Avaluació

Al final, fem un debat de com ens hem sentit. Es tracta d’activitats avaluatives, per poder observar i seguir l’evolució de les relacions del grup, en ells mateixos i amb els altres.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: