Sí o no?

Sí o no?
Autor: Publicat a la revista Estris 169

Participants: Tants com es vulgui


Edats:
Monitors/es


Espai: Pot ser interior o exterior, amb capacitat per a estar tots en fila d'un.


Durada: 45 minuts

Descripció:
Dinàmica-debat per a aprofundir amb l'equip de monitors sobre l'ideari del centre.

Objectius

  • Aprofundir en el coneixement de l'ideari
  • Observar el grau d'identificació amb l'ideari del centre
  • Tractar aquelles qüestions on hi ha opinions diferents en l'equip

Material necessari

  • Targetes amb situacions exposades.
  • Còpies de l'ideari.

Introducció

Com expliquem a la secció El Manual d'aquest número, l'ideari és un dels documents essencials en tot centre d'esplai. En ell trobem les línies ideològiques més clares del centre per les quals ens guiarem. Aquesta dinàmica pretén aprofundir en el document de forma que tot l'equip de monitors compti amb una bona base per a preparar les seves activitats.

Desenvolupament

Reunirem a tot l'equip de monitors a una sala o espai obert ampli. El dinamitzador de la formació, que pot ser el responsable pedagògic del centre, els exposarà la importància de l'ideari i la seva condició de guia per a totes les activitats del centre. A continuació, tot l'equip es posarà davant del dinamitzador en fila d'un. A continuació, aquest exposarà algunes qüestions per tal que els monitors es posicionin. Alguns exemples que podem utilitzar són:

L'educació és un procés en el qual els infants han d'assolir aprenentatges que els permetin triar el seu camí a la vida adulta?
Els infants han de seguir Jesús com un model per al seu dia a dia?
L'educació és neutra?
La funció de l'esplai és per si mateixa essencial, no un complement d?altres agents educatius?
Hem de fer país tot donant a conèixer els costums i tradicions catalanes?
La vida en comunitat a la parròquia és essencial per a tots els monitors?
L'esplai no té cap posicionament polític establert?

Davant qüestions com aquestes o d'altres, els monitors es posicionaran a la dreta si creuen que la resposta és sí o cap a l'esquerra si creuen que la resposta és no. En aquest moment el més possible és que cada monitor estigui parlant per ell mateix, sense pensar en l'ideari. Un cop es posicionen, el dinamitzador fomentarà el debat de les dues parts, si és el cas. Un cop finalitzem totes les qüestions, el dinamitzador repartirà una còpia de l'ideari a cada monitor per a recordar el seu contingut. Allà podrem observar què ens diu sobre les qüestions plantejades i treure'n conclusions.

Avaluació

Com a punt final, l'equip de monitors observarà si hi ha hagut coherència entre les seves respostes i el que diu l'ideari. En cas positiu podrem estar tranquils perquè estem anant en la línia correcta i tots estem d'acord amb el text base del centre. En cas negatiu, caldrà valorar per què hi ha opinions oposades, si realment existeix algun punt que caldria canviar o si bé cal preparar una segona sessió per a continuar treballant a la llum de l'ideari.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: