Siluetes carregades d'optimisme

Siluetes carregades d'optimisme
Autor: Bet Bartrina i Comalat

Participants: A partir de 10.


Edats:
Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys)


Espai: Una sala


Durada: 1 hora aproximadament, depèn del grup.

Descripció:
Dinàmica per a reflexionar sobre les qualitats positives del grup i d’un mateix.

Objectius

Objectius per als monitors/es:

 • Afavorir l'actitud de valoració positiva davant d'altres persones.
 • Treballar l’assertivitat dels membres del grup.
 • Fomentar la cohesió de grup.

Objectius per als infants o joves:

 • Desenvolupar l’autoestima.
 • Expressar-se davant dels altres de manera oberta i respectuosa.
 • Reflexionar sobre un mateix.
 • Identificar-se amb el propi cos.

Material necessari

 • Paper d’embalar
 • Tisores
 • Retoladors
 • Alguna cosa per a enganxar el paper a la paret
 • Música de fons.

Introducció

Amb aquesta dinàmica pretenem treballar i ressaltar els aspectes positius que tenim les persones. De vegades veiem les qualitats positives de les persones que ens envolten però mai ens aturem a reflexionar sobre les nostres.

Desenvolupament

 • Col·locarem els infants de manera que ens puguin veure tots i els donarem la consigna que ha de prevaldre durant tota l’activitat: han d’escriure aspectes positius de la persona.

 • Abans de començar la dinàmica haurem retallat paper d’embalar de la mida real dels cossos dels infants. Els proposarem de posar-se per parelles i que cadascun d’ells dibuixi la silueta del seu company en el paper d’embalar que nosaltres els repartirem. Un cop marcada la silueta, cada nen o nena retallarà la seva i la pintarà amb colors suaus perquè després hi escriuran al damunt.

 • En la mesura que els infants vagin acabant de pintar les siluetes les anirem penjant a la paret i ambientarem la sala amb una música de fons que agradi a tot al grup i que afavoreixi un bon clima.

Avaluació

Quan totes les siluetes estiguin penjades donarem retoladors als infants i aquests hauran d’escriure frases positives i afirmatives a les siluetes que representen cadascun dels membres del grup. L’activitat acaba quan tothom ha pogut expressar-se en les diferents siluetes.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: