Tantes persones, tantes cadires?

Tantes persones, tantes cadires?
Autor: Roger Luna i Castillo (recurs publicat a la revista Estris 179)

Participants: Entre 25 i 30 participants


Edats:
Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys) - Monitors/es


Espai: Interior


Durada: 45 minuts

Descripció:
Cada persona representa una part proporcional de la població mundial. Han de subdividir-se en grups que representen la població per continents. Fent servir les cadires com a símbol dels béns econòmics de cada territori, es farà un treball d'hipòtesi de quina deu ser la riquesa de cada continent. Finalment es corregirà la distribució proposada, segons unes taules basades en dades del PNUD (Informe Desenvolupament humà 2003)

Objectius

  • Descobrir com està repartit el món d'una manera gràfica
  • Posar de manifest les desigualtats econòmiques en funció del repartiment de població
  • Reflexionar sobre les raons del desequilibri

Material necessari

  • Tantes cadires com participants
  • Cartells amb els noms de les diferents àrees geogràfiques: 1. Amèrica del Nord 2. Amèrica del Sud i Carib 3. Àsia i Oceania 4. Àfrica 5. Europa

Introducció

Comptar el nombre de participants. Reunir al centre de la sala, tantes cadires com participants. Col·locar els noms de cada continent en un racó diferent. Llegir la xifra global de la població mundial, i segons la taula, assignar el nombre de persones que representaran cada continent, de manera proporcional. Cada grup es situa al costat del seu cartell

Desenvolupament

S'informa al grup que les cadires representen la riquesa del món expressada en dòlars. Han de distribuir les cadires, segons els diners que pensin que corresponen a cada continent. Una vegada han fet la seva hipòtesi, es corregeix la distribució de cadires segons els valors de la taula. No hi pot haver cap persona tocant el terra, de manera que alguns hauran de compartir cadira, fins i tot alguns hauran de trepar, mentre que d'altres tenen un munt de cadires buides. D'aquesta manera es fa totalment palesa la relació entre població, riquesa i desigualtat.

Avaluació

Una vegada hem vist gràficament les desigualtats a nivell mundial, podem engegar un debat. Algunes preguntes que poden ajudar a animar-lo:

1. Creus que és cert que quants més habitants hi ha, més pobresa? (Exemples en què això no es compleix: Japó, Zaire...)

2. Creus que les xifres globals són suficients per a explicar el que succeeix dins de cada país? (diferència entre rics i pobres al Brasil. Recordar que les estadístiques enganyen)

3. Com són les relacions internacionals en l'intercanvi de riquesa? Podem fer alguna cosa per canviar-les? En saps alguna cosa del comerç just? 

c= cadires

p= persones 

 * Es necessita una sala gran on hi càpiguen entre 25 i 30 cadires distribuïdes de manera no uniforme

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: