Tants agafo tants me'n quedo

Tants agafo tants me'n quedo
Autor: Bet Bartrina

Participants: Entre 12 i 30 persones.


Edats:
Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys)


Espai: Espai ampli exterior o interior.


Durada: 15 minuts.

Descripció:
Joc d'agilitat i força que consisteix en agafar mocadors o fulards.

Objectius

Objectius per als monitors:

 • Donar a conèixer un joc tradicional amb una variant.
 • Potenciar el treball en equip entre els participants.

Objectius per als infants o joves:

 • Coordinar-se amb els companys durant el joc.
 • Concentrar-se en l’objectiu del joc.
 • Mantenir l’atenció durant l’activitat.
 • Guanyar agilitat en les extremitats superiors.

Material necessari

 • Una corda de 4 o 5 metres 
 • 50 mocadors/fulards o trossos de tela

Introducció

Aquest és un joc per treballar en equip en què és imprescindible que els participants siguin ràpids en recollir els mocadors que estan a terra.

Desenvolupament

Dividim els jugadors en dos equips equilibrats.

El dinamitzador de l’activitat demana a dos jugadors – un de cada equip – que agafin una corda. Mentrestant, prepara mocadors per terra, de manera que quedin a prop dels jugadors i una mica per tot arreu.

Quan el dinamitzador ho indica, amb un senyal, els jugadors estiren la corda cap a ells i intenten agafar molts mocadors dels que estan escampats per terra. Un cop un dels jugadors ha agafat 6 mocadors deixa la corda i un membre del seu equip el substitueix a la corda i segueix agafant mocadors dels que queden per terra. 

Si durant el joc un dels jugadors deixa anar la corda o l’agafa amb les dues mans aquest és eliminat i passa a ser substituït per una altre membre del seu equip.

La partida finalitza quan no queden mocadors al terra per a recollir.

Guanya l’equip que ha aconseguit recollir més mocadors de terra.
 

Variants:

Si no tenim mocadors podem jugar estirant la corda i prou, com el joc tradicional d’estirar la corda i aquest cop jugarien tots els jugadors al mateix temps i no per torns. Aquí guanyaria l’equip que tingui més força en estirar la corda.

Aquest joc també el podríem adaptar en una piscina on els infants toquin de peus a terra.

Avaluació

 • Durant el joc podem observar com els infants es relacionen entre ells.
 • Al final del joc podem preguntar als infants: com s’han sentit i què els ha semblat més difícil i com ho modificarien.
 • Podem observar quines facilitats o dificultats tenen els infants a l’hora de jugar a aquesta activitat.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: