Targeta de visita

Targeta de visita
Autor: Sergi Paramès i Nieto (recurs publicat a la revista Estris 187)

Participants: Entre 5 i 10 participants


Edats:
Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys) - Monitors/es


Espai: Interior


Durada: Entre 20 i 30 minuts

Descripció:
La targeta de visita de la nostra personalitat

Objectius

  • Reflexionar sobre quins són els teus aspectes positius i negatius.
  • Ser conscient que la imatge que dones potser no correspon a com ets realment.
  • Donar-se temps per conèixer-se a un mateix.
  • Valorar quines són les parts de la teva personalitat que més defineixen la teva individualitat.
  • Comparar quins suggeriments ens ofereixen els Evangelis davant d'una situació similar.

Material necessari

  • Paper
  • Llapis
  • Música tranquila

Introducció

És interessant que els grups es coneguin prèviament. Caldrà comentar que les coses que escrivim al full són personals i que la resta de la gent les veurà.

Desenvolupament

Seiem en rotllana. En el centre del full, escrivim el nostre nom. A la part superior, dos adjectius positius i, al costat, dos de negatius que et defineixin. Sota el nom: una cosa que creus que per als altres és poc coneguda de tu, però que penses que descriu com ets com a persona. Ex.: sóc bomber voluntari, col·lecciono aspiradores, adoro les pel·lícules d'en Kurosawa... Darrere el full escrivim el nostre nom i dues columnes positiu/negatiu. Passem una a una les targetes pel darrere, afegim dos adjectius positius i dos negatius dels altres. No hem de veure el que cadascú opina d'un mateix, per no influenciar en el que pensem. Acabat això, posem les targetes de visita al terra i la gent passa al voltant mirant com es descriu cadascú a si mateix, intentant aprendre el que hi diu. El dinamitzador en tria una. Preguntem coses sobre el que hi ha escrit i només es pot respondre sí o no. Es faran un màxim de cinc preguntes i, després, es dirà el nom.

Avaluació

Llegim: I VOSALTRES, QUI DIEU QUE SÓC, JO? Mt 16,15; Mc 8,29; Lc 9,20.
Quina resposta esperava Jesús? Ell es veia com el veien els altres? Era qui esperaven que fos? Què li respondries tu? Agafem la nostra targeta i mirem el que pensen els altres de nosaltres. El dinamitzador caldrà que faci la reflexió sobre els objectius de l'activitat.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: