Tenir i no tenir

Tenir i no tenir
Autor: UNICEF

Participants: A partir de 5 participants


Edats:
Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys)


Espai: Interior


Durada: 45 min - 1 h

Descripció:
Activitat per reflexionar sobre l’exclusió per manca de recursos.

Objectius

  • Permetre als infants que comprenguin que la injustícia, en aquest cas la distribució injusta de recursos, pot posar certs grups en situació de desavantatge en el moment de voler millorar la seva situació en la societat.
  • Explorar possibles respostes vers la injustícia.

Material necessari

  • Diverses còpies d’un ‘vocabulari’. El nombre de paraules i la dificultat es poden adaptar als participants.
  • Diccionaris: 1 per a cada 3 participants.
  • Paper: 1 full per a cada 3 participants.
  • Bolígrafs: 1 per a cada 3 participants.

Introducció

L’exercici es basa en les estadístiques de Sud-àfrica durant l’època de l’Apartheid als anys 80. Els blancs representaven el 15% de la població i la despesa per càpita per als estudiants negres era aproximadament 1/8 part de la despesa per estudiant blanc.

Desenvolupament

Repartiu els participants en 4 grups iguals i dividiu la classe també en 4 parts iguals.

El primer grup ocupa ¾ parts de la sala. Els altres tres grups, que compartiran el quart de sala restant, s’uniran en un segon grup.

Doneu a cada alumne del primer grup un diccionari, un full de paper, un bolígraf i una llista de vocabulari.

Doneu el material restant al segon grup.

Digueu als infants que se’ls farà una prova de vocabulari. Han de buscar les paraules de la llista en un diccionari i escriure les definicions en un altre full. Cada estudiant ha de lliurar la seva pròpia llista. Digueu que si assoleixen un 80% o més de la prova tindran un premi. Els que no hi arribin, un càstig. Se’ls pot donar de temps entre 10 i 20 minuts per fer-ho.

Acabat el temps, recolliu els fulls dels participants. Tots els del primer grup hauran fet bé el treball, mentre que només uns pocs del segon hauran arribat al 80% necessari per al premi. El professor dirà els noms dels que tenen premi i dels que tenen càstig.

Avaluació

Els participants voldran expressar els seus sentiments envers l’activitat. L’educador ha d’explicar que era una simulació i que ningú no tindrà ni premis ni càstigs.

Després es debatrà sobre com s’ha sentit cada grup, si algú del grup gran ha fet alguna cosa per canviar la situació d’injustícia, o sobre com repercuteix la distribució de recursos en l’èxit escolar de cada grup. També es pot debatre sobre el repartiment de fons per a l’educació en el propi país.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: