Torre de Hanoi

Torre de Hanoi
Autor: Francesc Martín (recurs publicat revista Estris 181)

Participants: Es juga en solitari


Edats:
Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys) - Monitors/es


Espai: Sobre una taula


Durada: En funció del nombre de discos amb els quals es jugui i de la destresa dels participants

Descripció:
La Torre de Hanoi és un joc de concentració i estratègia inventat pel matemàtic francès Éduard Lucas l'any 1833, tot i que el joc està envoltat per una llegenda molt més màgica situada a l'Antic Orient.

Objectius

  • Millorar la concentració.
  • Desenvolupar l'estratègia.
  • Aprendre a partir de l'assaig i l'error.

Material necessari

  • El joc de la torre de Hanoi

Introducció

El tauler de joc consta d'una base rectangular amb tres columnes que hi surten perpendicularment. També necessitarem discos de diferents diàmetres amb un forat al centre. El joc es comença tenint tots els discos inserits en una de les dues columnes dels extrems, ordenant-los de dalt a baix de petit a gran. El nombre de discos amb els quals juguem serà el factor que augmentarà la dificultat del joc (a major nombre de discos la dificultat serà més gran).

Desenvolupament

L'objectiu final del joc és tenir col·locats tots els discos en la columna de l'altre extrem. Per fer-ho es poden utilitzar les tres columnes.
Per començar a jugar, el participant ha de moure els discos d'un en un, respectant sempre una regla bàsica: mai un disc de diàmetre superior podrà estar a sobre d'un de diàmetre inferior. És a dir, un disc més gran mai no podrà estar a sobre d'un de més petit, deixant de banda la columna on estiguin.
El joc s'acaba quan els discos estan en la columna oposada ordenats de dalt a baix de petit a gran, com en la situació inicial.

Avaluació

És aconsellable començar a jugar amb tres discos i anar augmentant-ne el nombre a mesura que anem superant el joc. La fórmula matemàtica per saber quin nombre de moviments es requereixen (si no ens equivoquem mai, és clar) és molt senzilla: 2^n-1 (n= nombre de discos). Així, si juguem amb 4 discos, el nombre de moviments és 15 (2^4-1= 15). 
 
Podeu trobar com construir aquest joc a "Com construir les teves joguines". Autors: Oriol Ripoll i Francesc Martín. Editorial Estrella Polar

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: