Tots no!

Tots no!
Autor: Oriol Pipó Vergés

Participants: A partir de 5 infants.


Edats:
Petits (4 - 8 anys) - Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys)


Espai: Preferiblement exterior, tot i que si és un interior espaiós no hi ha problema.


Durada: Entre 7 i 10 minuts.

Descripció:
Joc per treballar la velocitat i la reacció.

Objectius

Objectius per als monitors:

  • Potenciar l'habilitat motriu de desplaçament.

Objectius per als infants o joves:

  • Respectar els companys i les normes del joc.

Material necessari

  • Cons
  • Cercles o guix

Introducció

Primerament m'agradaria dir que el nom del joc no m'agrada imposar-lo, és a dir, prefereixo que siguin els propis infants els que bategin el joc, sempre i quan sigui un grup amb el que tenim una certa continuïtat. Dit això, per començar el joc els infants es distribuiran per l'espai, cadascun a dins del seu cercle excepte d'un (o dos o tres si tenim un grup nombrós) que es situarà al mig de tots ells sense cercle.

Desenvolupament

A la nostra senyal els infants hauran de canviar ràpidament de cercle, d'aquesta manera el que no en tenia n'haurà d'ocupar el d'un altre, de manera que l'infant que es queda sense cercle anirà canviant constantment. També podem utilitzar la variant de jugar de la mateixa manera però per parelles (també pot ser mixta) i agafats de la mà, així treballarem la cooperació per poder arribar a l'objectiu.

Avaluació

Finalitzarem l'activitat parlant amb els infants sobre si el joc ha anat com ells esperaven (així rebem feedback) i també com l'hem vist des de fora nosaltres, posant èmfasi en els objectius que ens havíem marcat inicialment. Si s'escau també serà el moment de posar nom a l'activitat.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: