Treballem amb xifres

Treballem amb xifres
Autor: Sònia Castillejo i Granero (recurs publicat a la revista Estris 189)

Participants: Tants com es vulguin


Edats:
Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys)


Espai: Interior / exterior


Durada: 5 minuts (temps de revisió de la graella), un dia o una setmana (segons l'infant, per assolir la fita proposada)

Descripció:
Dinàmica per treballar conductes amb infants amb TDAH. Es fa una graella per a cada infant que en tingui la necessitat. Podrà ser de la setmana o d’un dia en concret. Caldrà fer-la de doble entrada, una per als dies de la setmana i l’altra per a la conducta o acció que esperem faci l’infant.

Objectius

  • Reforçar positivament la conducta adient de l’infant.
  • Regular el comportament de l’infant perquè esdevingui adequat.
  • Fer conscient l’infant de les seves dificultats i virtuts.

Material necessari

  • Paper
  • Retoladors
  • Gomets divertits

Introducció

Es plantegen diferents objectius molt concrets i a curt termini.
Es confecciona una llista de “premis” (no materials), en la qual figuri quants punts es necessiten per aconseguir-los. O també es pot posar un premi concret per a una conducta determinada. La segona opció és més immediata, no cal esperar una setmana. Dependrà de l’infant.
Els punts poden ser gomets o cares dibuixades. Els anirem posant en una graella setmanal o del dia, en la qual també haurem posat els objectius a aconseguir (no més de 3), dels quals se n’haurà parlat amb l’infant.

Desenvolupament

El dia previst per començar amb la dinàmica es penja la graella feta en lloc visible amb l’infant. Des d’aquell moment s’observarà si la conducta que volem modificar es va regulant.

És molt important fer reforç positiu verbal quan l’infant és capaç de tenir la conducta esperada.
En acabar el dia o l’activitat es valora amb una cara contenta/trista o un gomet bonic, quin ha sigut el seu comportament. I ho posarem a la graella.

En acabar la setmana o dia, si hi ha majoria de cares contentes o gomets fantàstics, l’infant rep un premi (tenir un càrrec que sabem que li agrada, ser acompanyant d’algun monitor en una activitat concreta, pintar un dibuix que li agrada, fer una activitat que a ell li agrada… No ha de ser un premi material).

Avaluació

És una eina adient que funciona si els objectius plantejats són concretats i negociats amb l’infant.
En una setmana es veuen els canvis, per això, perseverar més d’una setmana implicarà tornar a negociar la conducta i se li demanarà mantenir-la per més temps per tal d’aconseguir els mateixos punts (gomets).
Ha d’haver un moment en què l’infant referma la conducta i el reforç amb punts (aquesta dinàmica) s’extingeix de mica en mica.
També pot passar que l’infant tingui moments de retrocés i de cerca, novament, dels límits. Per això és important mantenir-se ferm en allò que hem negociat.
Els punts guanyats per una bona conducta, no poden treure’s per una altra conducta poc adient.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: