La cerca del tresor

La cerca del tresor
Autor: Borja Castellet

Participants: Entre 12 i 20 persones.


Edats:
Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys)


Espai: Espai ampli exterior.


Durada: 1 hora per partida.

Descripció:
Tradicional joc de trobar el tresor seguint les pistes amb un mapa.

Objectius

Objectius per als monitors:

  • Evitar que s’estableixin rols de lideratge molt marcat.
  • Potenciar el treball en equip entre els participants. 

Objectius per als infants o joves:

  • Coordinar-se amb els companys durant el joc.
  • Treball en equip sense competició.


Material necessari

  • Cartolines i retoladors.

Introducció

Aquest és un joc per treballar en equip per trobar el tresor seguint unes pistes que els conduirà a cada peça del trencaclosques per trobar el tresor.

Desenvolupament

Dividim els jugadors en dos equips equilibrats.

El dinamitzador de l’activitat repartirà a cada grup una primera pista que el conduirà a la primera peça del trencaclosques. Allà troba la peça del trencaclosques i una nova pista per continuar trobant les peces restants. Així successivament fins que finalment el trencaclosques mostra un mapa i aquest indica on està enterrat el tresor. Les pistes són endevinalles sobre el lloc on està amagada la peça del trencaclosques. Quan ja saben on és el tresor només queda desenterrar-lo i descobrir quines riqueses amaga!  

Variant: Enlloc d’endevinalles poden ser petits jocs i/o que les indicacions es donin amb azimuts (llavors, és necessària una brúixola).

Avaluació

  • Durant el joc podem observar com els infants es relacionen entre ells.
  • Podem observar quines facilitats o dificultats tenen els infants a l’hora de resoldre les incògnites.
  • Crear pistes i trossos de fitxes molt visuals, clares i senzilles per a tots tipus de públics. El mapa ha de ser molt detallat i no es descartaria pistes en Braille per persones amb deficiència visual.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: