Trobada 3x2

Trobada 3x2
Autor: Anna Bernal i Suñé

Participants: A partir de 8 participants. Ha de ser un nombre parell.


Edats:
Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys) - Monitors/es - Famílies


Espai: Interior / exterior


Durada: 45 minuts

Descripció:
L’objectiu de la dinàmica és oferir un espai a les persones que inicien una experiència en grup (curs, estada, colònia, treball, feina, etc.) per establir les primeres sinergies que obriran vies perquè el grup evolucioni cap a la cohesió.

Objectius

  • Donar a conèixer els trets característics de les persones del grup.
  • Trobar sinergies entre les persones participants.
  • Establir complicitat en el grup.


Material necessari

No es necessita cap tipus de material.

Introducció

Aquesta dinàmica es realitza en la primera trobada d’un grup, amb l’objectiu de crear-hi sinergies. És ben conegut que una de les premisses per tal d’aconseguir un bon treball en equip és la cohesió en aquest; per això indiquem que una de les tasques necessàries serà donar un espai al grup, per tal que es pugui conèixer i eliminar les ombres que podrien impedir mostrar-se de manera autèntica i oberta a cada una de les persones membres.

Desenvolupament

La persona que condueix el grup anunciarà que els participants hauran de buscar una parella i situar-s’hi davant, amb l’objectiu que durant l’espai de tres minuts i mitjançant l’entrevista mútua hauran de trobar el màxim de gustos semblants o el nom de persones que ambdues coneguin de fora del grup (amics/es, professors/es, familiars, veïns/es, etc.), de tal manera que el grup formarà una espècie de cuc en parelles. 

Per últim, la persona que condueix el grup donarà el senyal per iniciar les entrevistes. Cada vegada que se senti el senyal, les persones que estan assegudes a la dreta s’acomiadaran de la persona a la qual estaven entrevistant i s’asseuran davant de la del costat. Els canvis de cadira es realitzaran entre 6 i 10 vegades per tal de facilitar al màxim la trobada amb diferents persones. Cada vegada que s’indiqui canvi es pot suggerir que les persones s’acomiadin i es saludin mitjançant diferents costums culturals. Finalment, realitzarem una posada en comú de les recerques que ha fet cada persona del grup.

Avaluació

L’avaluació es realitzarà mitjançant la posada en comú del grup. Els objectius es consideraran assolits en la mesura que les persones del grup identifiquin trets característics dels i les altres, i trobin sinergies entre ells/es.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: