Tu també tens por?

Tu també tens por?
Autor: Sònia López

Participants: Indiferent


Edats:
Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys)


Espai: Una sala


Durada: 1'5 hores

Descripció:
Dinàmica de grup per fer front a les pors individuals.

Objectius

Objectius per als monitors/es:

  • Identificar les principals pors que pateixen els infants del grup.
  • Ajudar els infants a identificar les seves pors.
  • Afavorir l’empatia entre els membres del grup.

Objectius per als infants o joves:

  • Aprendre a identificar les pròpies pors.
  • Potenciar l’autoconeixement.
  • Desenvolupar estratègies per poder fer front a les pors.

Material necessari

  • Fulls blancs, bolígrafs, cartolines de colors i retoladors.

Introducció

Cada infant haurà d’escriure en un paper alguna situació o alguna cosa que li produeixi incertesa o por.

Desenvolupament

Després, els papers es posaran en una pila i s’aniran llegint d’un en un. Mai es dirà la persona que ha escrit el missatge (si no ho fa de forma voluntària) i entre tots es buscaran possibles solucions per poder superar aquesta por. Per realitzar el tancament de la sessió, cada infant haurà d’escriure en una cartolina una frase que expressi què és per a ell o ella la valentia. Aquestes frases quedaran enganxades en algun suro del centre.

Avaluació

Per finalitzar la dinàmica, el grup d’educadors realitzaran una reflexió al voltant de les pors. L’objectiu de la reflexió és que tots els infants entenguin que tothom té alguna por i que aquestes es poden superar sent conscients que es pot demanar ajuda.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: