Una flor per a...

Una flor per a...
Autor: Gina Corts (recurs publicat a la revista Estris 191)

Participants: Recomanable per a grups d'entre 5 i 15 persones


Edats:
Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys) - Monitors/es


Espai: Interior / exterior


Durada: Entre 20 i 40 minuts

Descripció:
Dinàmica que permet de fomentar la comunicació positiva, millorar l’autoestima i treballar la salut emocional dins un grup.

Objectius

  • Reforçar conductes positives.
  • Crear un ambient agradable dins un grup.
  • Establir vincles positius amb els companys.
  • Fomentar la comunicació positiva.
  • Treballar l’autoestima del grup.
  • Aprendre a valorar tots els companys.

Material necessari

  • Post-its en forma de flor (o bé fulls petits retallats en forma de flor i cinta adhesiva)
  • Folis o cartolines mida DNA-4
  • Rotuladors i bolígrafs

Introducció

En la societat en la que vivim costa molt trobar espais per dir totes aquelles coses bones i agradables a aquells que ens envolten, per això cal que creem un espai per fomentar la comunicació positiva.

Desenvolupament

Cada participant agafa un foli o cartolina i el doblega per la meitat com si fos una postal, a la part de davant hi posarà el seu nom i podrà decorar-lo, un cop haguem acabat de decorar les postals es deixaran totes juntes en algun punt concret.

A continuació cada persona haurà d’escriure en un post-it un missatge per algun dels companys, tots els escrits hauran de començar dient: “una flor per a .... per ...” d’aquesta forma cada participant escriurà una cosa positiva per algun dels companys i enganxarà el post-it dins la seva postal, els missatges poden o no anar firmats per l’autor, depenent del que decideixi el dinamitzador. Aquesta tasca s’haurà de repetir tants cops com participants hi hagi, de manera que cadascú escriurà un missatge per a cada un dels companys.

Al final quan tots hagin acabat, es repartiran les postals per que cada participant pugui veure el que li han escrit.

Avaluació

Un cop tots els participants hagin llegit la seva postal posarem en comú com s’han sentit escrivint el missatge per als altres i si els ha estat fàcil o no fer-ho, també valorarem com s’han sentit en llegir les coses positives que els altres els deien. Finalment podem valorar entre tots com de fàcil és dir-nos coses positives i parlar de per què gairebé mai ho fem.
És una dinàmica molt agraïda, al principi pot costar escriure una cosa bona de cada un dels companys, però a mesura que avança la dinàmica es va fent més fàcil.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: