Veritat o fals?

Veritat o fals?
Autor: Sonia López

Participants: Indiferent


Edats:
Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys)


Espai: Una sala


Durada: 1 hora

Descripció:
Dinàmica de coneixement dels membres del grup.

Objectius

Objectius per als monitors/es:

  • Conèixer millor als infants del grup.
  • Potenciar l’autoconeixement dels infants.
  • Estimular les relacions entre els membres del grup.

Objectius per als infants o joves:

  • Motivar les relacions interpersonals entre els membres del grup.
  • Aprendre a mostrar interès per la resta de components.
  • Potenciar l’autoconeixement.

Material necessari

  • Fulls i bolígrafs.

Introducció

Cada infant, de manera individual, haurà d’escriure en un paper cinc aspectes que el poden definir. Aquests poden ser gustos, activitats que els agrada realitzar, manies, somnis... D’aquest llistat d’aspectes, tres hauran de ser verdaders i dos falsos.

Desenvolupament

En petits grups, els infants hauran de posar en comú el llistat de trets que han escrit sobre ells mateixos per tal que la resta d’infants els puguin conèixer millor. La resta hauran d’identificar quines són les dues coses que són falses i explicar el per què ho creuen. Per finalitzar la dinàmica, cada infant haurà d’explicar al gran grup dues coses que hagi descobert dels companys que abans desconeixia i li hagi agradat saber.

Avaluació

Per finalitzar la dinàmica, el grup d’educadors realitzaran una reflexió al voltant de la importància de mostrar interès per tots els infants del grup i mitjançat un mural es recolliran totes les qualitats positives que haguem descobert dels demés. Entre tots es decidirà el títol d’aquest mural.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: