Veritats i mentides

Veritats i mentides
Autor: -

Participants: Tants com es vulguin


Edats:
Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys)


Espai: Aula


Durada: 20 minuts

Descripció:
Es fan quatre o cinc grups. El monitor entregarà un sobre a cada grup amb targetes amb diferents enunciats. Hi ha enunciats verdaders i d'altres falsos sobre el tractament de ferides lleus. L'objectiu és que cada grup ha de ser capaç d'identificar les targetes verdaderes i seguidament ordenar-les en funció de com tractaria una ferida lleu.

Objectius

  • Conèixer la seqüència de passos a seguir davant una ferida lleu.
  • Saber identificar la gravetat de les ferides per mitjà dels signes i símptomes.
  • Saber què s’ha de fer i què no s’ha de fer quan tenim una ferida.
  • Conèixer la importància del tractament de les ferides lleus.

Material necessari

  • Cinc coses que contenen deu targetes: set de verdaderes i tres de falses.

Introducció

Els participants es divideixen en grups i el monitor reparteix un sobre amb set targetes verdaderes i tres de falses a cada grup. L’educador demanarà que cap grup obri el sobre fins que tots el tinguin a les seves mans.
Les targetes són: 

VERDADERES:
- Rentar-se les mans amb aigua i sabó.
- Posar-se guants d’un sol ús.
- Netejar la ferida amb aigua abundant i sabó.
- Treure cossos estranys visibles i no clavats.
- Desinfectar la ferida mitjançant un antisèptic adequat (Si el centre ens ho permet).
- Col·ocar un apòsit net, si cal.
- Controlar l'evolució de la ferida. 

FALSES:
- Tapar sempre la ferida, tot i no tenir el material idoni.
- Posar-se guants.
- Desinfectar la ferida amb alcohol de 96 graus.
- Controlar la ferida cada hora.
- Trucar a l’ambulància.
- Extreure els cossos estranys sobretot els que estan clavats.
- Netejar la ferida amb aigua oxigenada i cotó fluix.

Desenvolupament

El grup ha de llegir les targetes i identificar les targetes verdaderes i les falses. Una vegada disposa de les targetes verdaderes, les haurà de col·locar segons l’ordre de passos a seguir en cas de ferida lleu. El monitor aprofitarà per a recordar quins són els elements que conté la farmaciola.

Avaluació

Guanya el grup que ordena primer les targetes verdaderes. Abans d’acabar l’activitat, el monitor explica l’ordre correcte i remarca la importància del tractament de les ferides lleus per evitar que aquestes es converteixin en greus.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: