Vull ser assertiu

Vull ser assertiu
Autor: -

Participants: Tants com es vulguin


Edats:
Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys)


Espai: Ampli


Durada: 1 hora

Descripció:
Teatralització d'una mateixa situació amb tres estils de comunicació diferents: agressiu, inhibit i assertiu.

Objectius

Objectius per als monitors/es:

  • Acompanyar el procés d'entrenament de cada infant en un estil de comunicació que no li pertany. 

Objectius per als infants o joves:

  • Aprendre els estils de comunicació i vivenciar-los.


Material necessari

  • No és necessai cap material específic

Introducció

Conèixer els diversos estils ens permetrà tenir més autocontrol i habilitats per a resoldre conflictes assertivament.

Davant de situacions difícils reaccio- nem de forma agressiva o inhibida. Per explicar-ho es pot comparar amb les reaccions d’alguns animals. Els humans podem aprendre a utilitzar l’assertivitat per comunicar-nos en situacions difícils.

 

Desenvolupament

Expliquem en gran grup els tres estils de comunicació i descobrim entre tots i to- tes quines conseqüències tenen:

1. INHIBIT. Com  la  formiga:  fuig,  calla i s’amaga.

Expliquem quines són les conseqüències quan actuem d’aquesta forma davant una situació. Ningú no se n’adona, ens sentim sols, el problema no sesoluciona, podem tenir mal de panxa, mal de cap...

2. AGRESSIU. Com el lleó: crida, agre- deix i ataca.

Posem exemples de què pot passar quan actuem com el lleó. Podem trencar coses, fer mal a algú, fem el problema més gros, no se soluciona, tots ens sentim malament...

3. ASSERTIU. Com les persones: dialoguen, empatitzen i cerquen solucions.

Ens preguntem davant els infants quines són les conseqüències d’actuar com les persones. Tots sortim guanyant i es resol el conflicte.

Cercarem una situació conflictiva i habitual en el grup. En tres grups diferents els infants representaran la situació segons els tres tipus de conducta. Tots junts descobrirem quin estil ha re- presentat cada grup i n’observarem les conseqüències.

Alguns exemples de situacions poden ser:

- Durant el temps lliure un infant ha fet trampes i ha actuat amb violència contra un altre infant. El grup decideix fer-lo fora del joc però la persona no hi està d’acord.

- En una excursió a la muntanya, un petit subgrup es planta perquè no vol caminar més. L’altra part del grup no hi està d’acord.

- Un grup d’infants riu de dos altres infants del grup pel seu aspecte físic.

Avaluació

Copsar si tenen consciència del seu estil de comunicació predominant.

Observar si els costa interpretar la res- posta que no els és l’habitual i si van in- corporant l’assertivitat i reduint l’agressi- vitat i la inhibició.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: