Governança a l'Esplai: la responsabilitat d'estar al servei d'infants i joves

NÚMERO 246 // juliol - agost 2022

Com dirigim els nostres centres educatius, com ens repartim les tasques que cal abordar i quins rols ocupem a l’esplai són qüestions que determinen la governança en el món del lleure. Els articles següents tracten, entre altres qüestions, la importància de servir-nos de l’ideari i del reglament de règim intern, així com l’estructura organitzativa de l’organigrama i el pes de les comissions als centres i clubs d’esplai. Quins arguments podem tenir a l’hora de dissenyar els equips de monitors, quin paper tenen les noves generacions en la presa de decisions i com es configuren els rols de poder són temàtiques que s’aborden a les pàgines d’aquest número de l’Estris.

Governança a l'Esplai: la responsabilitat d'estar al servei d'infants i joves L’Anna Grau és presidenta del Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC) de la Fundació Pere Tarrés des del gener passat. Després de set anys liderats per en Xavi Nus, el consell directiu del Moviment va escollir-la com a successora. El MCECC ara comença una nova etapa liderada per la barcelonina de 28 anys.

A MÉS, EN AQUEST NÚMERO
Presentem tres fitxes d’activitats que ens poden servir per tractar aquestes i altres qüestions amb els infants i joves. Recomanem una entrevista digital i materials gràfics i audiovisuals sobre governança, com ara un conte, un llibre infantil, un documental i una pel·lícula. El manual ens explica que el teatre i l’expressivitat poden esdevenir eines educatives i facilita dinàmiques per treballar-ho. A més, com sempre, l’espai natural presenta una nova ruta: en Carles Figuerola ens porta a la zona volcànica de la Garrotxa, concretament a la casa de colònies La Canova. I als racons finals coneixem Rafael Enrich Calafat, director i coordinador del Club d’Esplai de Sant Miquel (Menorca).

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: