El valor del diàleg interreligiós: la recerca de sentit vital

NÚMERO 248 // març - abril 2023

Educar prenent consciència de la diversitat cultural i religiosa i treballar-hi són accions que potencien la bona convivència. Els estudis i articles que apareixen a continuació parlen, entre altres elements, de com formar una ciutadania crítica en pro de noves fórmules inclusives, com es pot dinamitzar el diàleg interreligiós, les virtuts de treballar l’espiritualitat tenint en compte diverses sensibilitats, la importància de posar en relleu l’autenticitat vital, què es pot tenir en compte de cara al disseny d’activitats on tothom pugui sentir-se còmode i, finalment, la necessitat de cercar sentit tenint en compte la dimensió espiritual humana.

El valor del diàleg interreligiós: la recerca de sentit vital Manuel Delgado Ruiz és catedràtic d’Antropologia, professor d’Antropologia Social i Religiosa a la Universitat de Barcelona (UB) i membre del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa de la Generalitat de Catalunya. A la històrica universitat de la Sorbona de París (França) va cursar estudis a la Secció de Ciències Religioses de l’Escola Pràctica d’Estudis Avançats.

A MÉS, EN AQUEST NÚMERO
Presentem quatre fitxes d’activitats que ens poden servir per tractar aquests i altres temes amb els infants i joves. Recomanem també un llibre sobre diversitat cultural i religiosa, una actualització de guies en salut mental infantil i juvenil, un projecte de comunicació per a adolescents, un recurs per a campaments i un volum en pro de la no-violència. El manual ens apropa a com treballar els titelles amb finalitats educatives. A l’espai natural, Clàudia Borràs ens convida a visitar l’estany Blau ('étang Bleu') al Port de Siguer, just a la frontera entre Andorra i França. I als racons finals coneixem Carles Figuerola Aguado, responsable territorial de Zona 07 (Barcelonès Nord) del Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC).

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: