EL PUNT DE TROBADA DEL LLEURE EDUCATIU I L'ACCIÓ SOCIAL
13 de Abril de 2021
SUBSCRIPCIÓ A LA REVISTA DE PAPER
Preu de subscripció en paper any 2018
  • Subscripció normal: 40 €
  • Preu exemplar: 6,00 €
  • Preus especials:
    • Membres de CCCCCE / Titulars carnet jove: 35 €
    • Alumnes FCiE (primer any): 35 €
  • Forma de pagament: Domiciliació bancària
  • Tots els preus porten inclòs l'IVA del 4%
Dades del subscriptor (detall de la persona o organització que rebrà la revista)

(Exemple Sr., Sra.,...)

(dd/mm/aaaa)

Dades del subscriptor (detall de la persona o organització que rebrà la revista)

Data inici de la subscripció (data a partir de la qual vol rebre la revista)

Data finalització de la subscripció (data límit fins la qual vol rebre la revista)

Dades del Pagador (detall de la persona o organització que pagarà la revista)

(Exemple Sr., Sra.,...)

(dd/mm/aaaa)

Dades per al cobrament (detall de les dades per tal de poder efectuar el cobrament)

Número de compte del Pagador

REVISTA ESTRIS NÚMERO 237
En aquest número, diferents experts i expertes ens parlen sobre els aprenentatges p...
Segueix-nos
Editat per: Fundació Pere Tarrés
En conveni amb: Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad Generalitat de Catalunya Diputació de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Amb la col·laboració de: APPEC