EL PUNT DE TROBADA DEL LLEURE EDUCATIU I L'ACCIÓ SOCIAL
20 de Gener de 2021
SUBSCRIPCIÓ A LA REVISTA DE PAPER
Preu de subscripció en paper any 2018
  • Subscripció normal: 40 €
  • Preu exemplar: 6,00 €
  • Preus especials:
    • Membres de CCCCCE / Titulars carnet jove: 35 €
    • Alumnes FCiE (primer any): 35 €
  • Forma de pagament: Domiciliació bancària
  • Tots els preus porten inclòs l'IVA del 4%
Dades del subscriptor (detall de la persona o organització que rebrà la revista)

(Exemple Sr., Sra.,...)

(dd/mm/aaaa)

Dades del subscriptor (detall de la persona o organització que rebrà la revista)

Data inici de la subscripció (data a partir de la qual vol rebre la revista)

Data finalització de la subscripció (data límit fins la qual vol rebre la revista)

Dades del Pagador (detall de la persona o organització que pagarà la revista)

(Exemple Sr., Sra.,...)

(dd/mm/aaaa)

Dades per al cobrament (detall de les dades per tal de poder efectuar el cobrament)

Número de compte del Pagador

REVISTA ESTRIS NÚMERO 236
Animació de la què? Animació de la fe! En aquest número, diferents...
Segueix-nos
Editat per: Fundació Pere Tarrés
En conveni amb: Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad Generalitat de Catalunya Diputació de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Amb la col·laboració de: APPEC