OPINIÓ

Ana Novella

Membre del Grup de Recerca en Educació Moral de la Universitat de Barcelona (UB)

02.11.23
Cogovernança, escenari de participació inclusiva

Temps de lectura: 7 minuts

Estem vivint temps on s’aposta per una democràcia participativa que superi les limitacions de la democràcia representativa. Temps on ens encoratgen les paraules de Santos per democratitzar la democràcia. Temps on la ciutadania pren part i pren partit d’allò públic i comunitari. Temps on la governança implica fer política amb la ciutadania des de relacions horitzontals, implicadores, deliberatives i col·laboradores en les quals la participació ciutadana no sigui considerada com a concessió sinó com a procés ciutadà polític. Temps on la cogovernança obre oportunitats per participar en totes les ciutadanies. La participació ciutadana és una de les condicions sine qua non per a la cogovernança.

La cogovernança és una pràctica aterrada en institucions i entitats properes a la ciutadania. Implica una concepció inclusiva de la forma de governar, on totes les ciutadanies estan reconegudes, sense deixar-ne cap fora. La qualitat democràtica de les institucions es mesura per la inclusió de TOTS els seus agents socials. Les infàncies i adolescències són agents socials, són ciutadans actius i compromesos amb allò que els envolta. Les entitats del lleure, juntament amb les escoles i la ciutat, són entorns excel·lents per a la cogovernança i on aquesta pren raó de ser en coherència amb els principis que es defensen des del marc de la Convenció dels Drets dels Infants i de l’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible, que en l’objectiu 16.7 proclama «garantir l'adopció a tots els nivells de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les necessitats», sense oblidar la Llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància i l’Adolescència de Catalunya (Llei 14/2010, del 27 de maig). Els infants han de ser agents actius en la cogovernança de les entitats, la seva implicació deliberativa i reflexiva permet configurar les accions transformadores que afavoreixen canvis d’acord amb les necessitats percebudes i sentides.

Quan les infàncies i adolescències prenen part de la governança de l’entitat, col·laboren i prenen partit en les decisions de l’entitat, a la vegada que les desenvolupen des de l’acció corresponsable. La participació dels infants ha de poder ser definida, organitzada i liderada pel col·lectiu d’infants. La seva participació s’ha de poder pensar, significar, planificar, organitzar, articular i valorar en espais col·lectius per donar-hi forma. Algunes de les formes que obren escenaris d’oportunitat per incloure els infants en la governança requereixen seure tots junts, identificar aquests escenaris, significar-los i codissenyar-los. La participació de la infància a les entitats del lleure s’ha d’articular amb els infants per fer un pas més en la seva democratització. És important que els infants prenguin partit en la configuració dels espais de governança dins de l’entitat, així com de la seva avaluació i innovació. A partir de l’anàlisi d’algunes pràctiques, destaquem alguns espais de governança dins de les entitats del lleure en les quals els infants prenen partit: l’assemblea dins de cada grup d’edat, les comissions que possibiliten ocupar-se de qüestions centrals del funcionament dels grups i/o de la mateixa entitat (per exemple: comunicació, recursos...), els grups de treball que atenen qüestions que emergeixen com a necessitat que s’ha d’atendre (per exemple, la pandèmia, impulsar la participació...), l’equip de direcció de l’entitat com un espai de presa de decisions, la taula o consell d'infants com a espai que reuneix tots els infants de l’entitat per reflexionar sobre l’entitat i les accions que desenvolupa, i d'altres que potser des de la perspectiva adulta no imaginem, però que el grup d’infants pot donar forma des de la necessitat emergent, la mirada crítica i la creativitat. La participació dels infants i adolescents s’ha de naturalitzar dins de les entitats.

Les entitats del lleure que inclouen els infants en l’exercici de la cogovernança afavoreixen que aquests posin en relació quotidiana les habilitats i competències ciutadanes, entre les quals en destacaríem les següents: conèixer i comprendre críticament la realitat; dialogar, deliberar i comunicar; projectar, innovar i emprendre; actuar de forma compromesa i responsable pel bé comú; mobilitzar-se per la defensa dels drets humans; autoorganitzar-se, col·laborar i treballar en equip, i valorar i liderar la participació. L’ús regular d’aquestes habilitats n’afavoreix l’increment, alhora que alimenta la construcció de la imatge de ciutadà capaç, imprescindible i participant actiu en la seva comunitat. Allò que aporta la participació en els infants és molt divers i singular, per la qual cosa és difícil de concretar. Ara bé, allò que impacta un nombre molt elevat és sentir-se tractat com a ciutadà, ser reconegut com a interlocutor capaç, necessari i responsable amb el projecte col·lectiu en què està immers. I descobrir-se prenent partit de la seva entitat, impacta. És una oportunitat única per aprendre que per participar no cal demanar permís ni esperar que et convidin, sinó que és una forma natural de relacionar-se dins dels grups i de les comunitats. D’acord amb Santos, les entitats del lleure aporten als infants la possibilitat de democratitzar la democràcia i, com no podia ser d’una altra manera, la possibilitat de democratitzar la seva entitat del lleure.

En la línia d'una participació ciutadana democràtica inclusiva, significativa, autèntica, sostenible, vinculant, transformadora, segura i creativa per als infants, introduïm el projecte IMCITIZEN, el qual fomenta la identitat de la ciutadania dels nens i les nenes com a membres actius i compromesos dels seus municipis, i identifica estratègies que afavoreixen l'augment dels índexs d'iniciació ciutadana, presa de decisions i compromís en els mecanismes de participació infantil, tot cercant canvis sistèmics perquè la participació infantil tingui un impacte significatiu en les polítiques públiques i en l'educació de la identitat dels infants.


ETIQUETES

Infància Adolescència

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: