OPINIÓ

Albert Buch

Estudiant de producció tècnica a l'Escola Europea d'Humanitats

01.04.20
Esplais i caus, escola de ciutadania participativa

Temps de lectura: 3 minuts

La participació política de la ciutadania és un element indispensable per a una democràcia. Cal entendre aquesta participació en un sentit ampli, que va molt més enllà de formes convencionals com el vot. Assistir a una manifestació, defensar idees en el debat sociopolític o boicotejar certs productes per motius ideològics és participar políticament. En definitiva, implicar-se i incidir en la comunitat. 

En aquest sentit, el món del lleure juga un paper rellevant al ser formador d’una ciutadania responsable i participativa. Com l’estudi Esplais y caus: ¿una fábrica de ciudadanía participativa? Tiempo libre educativo y participación políticaha subratllat recentment, aconsegueix generar un efecte significatiu i positiu en el grau de participació dels joves. És a dir, aquells que han passat per un esplai o cau tendeixen a ser ciutadans més participatius.  

Això s’explica principalment per tres motius: les competències que es desenvolupen en el lleure, el funcionament del món del lleure i la promoció d’esperit crític i motivació per participar. Pel que fa a les competències, esplais i caus treballen en profunditat habilitats claus per participar, que es poden englobar en les macrocompetències de l’autogestió, la interacció amb els altres, la interacció amb el món i l’aprenentatge al llarg de la vida.  

Totes aquestes competències es promouen gràcies al funcionament d’aquestes entitats i les línies pedagògiques que s’hi segueixen. L’aprenentatge des de l’experiència, el fet de perseguir l’autogestió i autonomia d’infants i joves, l’arrelament a l’entorn i un funcionament essencialment democràtic són alguns dels elements clau. Com solem dir, “a participar se n’aprèn participant”.  

El fet de viure aquestes experiències de participació dins de l’entitat, majoritàriament com a positives, porta els joves a voler-les repetir, generant una espiral creixent de participació de persones que busquen millorar l’entorn en el qual viuen. I gràcies als espais de deliberació, reflexió i autonomia, així com a l’educació en valors que té lloc a les entitats, aquesta participació s’acompanya per un sentit crític i propi.  

Tots aquests elements fan de l’educació en el lleure un espai formatiu el qual cal promoure per reforçar una democràcia avui en crisi i amenaçada pel mercat o els extremismes.

ETIQUETES

Esplai

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: