OPINIÓ

Carles Porrini

Formador Associació SEER i docent de cursos de lleure

06.05.19
Què puc fer com a monitor/a de lleure?

Temps de lectura: 3 minuts

El bullying és un fenomen social que afecta tota la comunitat educativa més enllà del context escolar. Les conseqüències per la persona en rol d’agressor/a, i en situació de víctima, així com pel grup, poden resultar greus i significatives a curt, mig i llarg termini. Per aquest motiu és recomanable que tots els agents educatius ens impliquem des del nostre lloc en la prevenció, detecció i intervenció de casos d’assetjament.

 

Prevenció

El treball continu i transversal de la dimensió emocional, social i transcendent de la persona afavoreix la prevenció de casos d’assetjament. Quan es desenvolupen competències emocionals i habilitats socials es fomenta un benestar personal i grupal que està directament relacionat en la prevenció del bullying.

Quines accions concretes podem desenvolupar des de les entitats de lleure?

 • Generar espais d’expressió de les emocions.
 • Crear un clima de grup càlid i acollidor on els infants es sentin còmodes i inclosos en el grup. Tothom té dret a tenir un lloc en el grup que el faci sentir bé.
 • Cultivar el valor del respecte a la diversitat. La persona davant de tot.
 • Vetllar pels pilars de la comunicació: assertivitat, empatia i escolta activa.
 • Dissenyar activitats de sensibilització sobre el bullying.
   

Detecció

En les activitats d’educació en el lleure el paper del grup es configura com un component central. Els monitors/es de lleure podem centrar l’atenció en el tipus de relacions que es produeixen en el grup i en la comunitat per així poder identificar el clima que predomina (d’agressivitat, d’apatia o de companyonia) i en conseqüència detectar si hi ha un possible cas d’assetjament. Estiguem molt atents als canvis en la dinàmica del grup.

En què ens hem de fixar?

 • Agressor/a:
  • Té conductes violentes cap a una persona en concret?
  • S’enfada amb facilitat?
  • L’agressió és la forma de relacionar-se amb algun company/a?
 • Víctima:
  • Expressa malestar? Insomni, malsons, ansietat, pànic, depressió, tristesa, aïllament, por, inseguretat...
  • Sent aquest dolor de forma continuada per alguna causa relacionada amb el grup?
 • Grup – espectadors/es:
  • Hi ha relacions de desigualtat entre els infants o joves?
  • Predomina un clima de grup de tensió o d’apatia entre els companys/es?

 

Intervenció

La detecció d’un cas de bullying requereix analitzar la situació per tal de definir les particularitats de cada situació. Per concretar les accions a desenvolupar és important emmarcar i analitzar cada cas: qui és la persona que té el rol d’agressor/a? I el rol de víctima? Quin tipus d’agressions es duen a terme? Des de quan? Amb quina freqüència? Quin paper juga el grup?...

Amb tota la informació anterior ja es poden concretar les intervencions educatives a realitzar per tal d’actuar a favor de restaurar el benestar en totes les persones que formen el grup i l’entitat. En línies generals, els monitors/es de lleure davant la violència hem d’: 

ATURAR ACTIVAR IMPLICAR.

Aturar qualsevol conducta de violència. Donem una resposta ferma i proporcionada de tolerància zero amb la violència. 

Activar els diferents agents implicats en el cas. Treballem conceptes claus de l’educació emocional:

Agressor/a: Aturem agressions, desenvolupem habilitats personals i socials i ens mostrem disponibles per acompanyar en el procés de restauració del benestar.

Què sents quan agredeixes?

Com es deu sentir el teu company/a quan li fas...?

Et passa alguna cosa que t’amoïna?

Això que fas és el que realment vols aportar al grup? Tu no ets així. Tens moltes coses bones que aportes.

Ningú que és feliç fa mal als altres... Et podem ajudar? 

Víctima: Desenvolupem habilitats personals i socials per tal de donar resposta a les agressions i treballar l’autoestima.

Res és culpa teva.

Tothom es mereix ser feliç. Farem el possible per a que ho siguis.

La persona que agredeix cerca 3 reaccions: por, vergonya o ira. Dóna una altra resposta: “I què!, sóc així! I m’agrada!”. “El que dius saps que no és cert. No m’afecta allò que no és cert.” 

Grup – Espectadors/es:

Treballem elements del grup que mobilitzin els espectadors/es en contra de les agressions i a favor del benestar.

 • Realitzem activitats encaminades a desenvolupar la consciència, la implicació, el clima de grup, la comunicació, la cooperació, la responsabilitat individual, la personalitat i la gestió de conflictes.
 • Implicar els diferents agents educatius.
 • En la mesura de les nostres possibilitats informem de la situació detectada i de les intervencions realitzades a les famílies i als centres educatius dels infants.
 • Aquest traspàs és important fer-ho des d’un enfocament no culpabilitzador i amb la mirada posada en la restauració del benestar de tots els agents implicats.
 • El treball en xarxa de tots els agents educatius afavoreix una línia d’actuació compartida i per tant els efectes de les intervencions realitzades. 

Les diferents intervencions dels actius individuals (agressor/a – víctima), socials (espectadors/es) i institucionals (entitat, família, escola, associacions...) configuren una resposta educativa global que s’encamina cap disminuir el nivell d’agressions fins a la restauració total del benestar. Tota acció suma. Des del lleure també podem treballar els casos d’assetjament!

ETIQUETES

Monitors

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: